Prof. Dr. Bagdy Emőke* pszichológus ajánlása:  „Ajánlás Simonvárosi Katalin és Czigány Csaba „Egység – gyermekverses könyv nem csak gyermekeknek” cimű könyvéhez.   	Ez a könyv csengő-bongó rímeivel, kedves versikéivel az óvoda kapuit nyitja meg a lelkünkben. Belépünk a kicsik közé, és lekuporodunk melléjük. Kinyitjuk a verses kincsesládát és mesélünk, azokkal a szavakkal, amelyek rögvest betalálnak a gyermeklelkekbe. Nem is a verselés tökéletessége számít, hadd sántikáljanak itt ott a szótagok és a rímek, el is feledkezünk róluk, hiszen így is fontos, amire a kicsiket tanítjuk a versek üzenetein át. Nevel a könyvecske,
növelik az ismereteket és a kultúrát a versek, viselkedni tanítanak és a szeretet szavaival szólnak szelíden, finoman. Mennyi   mindenről   esik   itt   szó!   Olyan   dolgokról,   amelyek   sokszor   bizony   a   felnőtteknek   is   fontos   tudnivalók, hogyan   legyenek   finom   lélekkel   reagáló,   kedves,   szeretetre   méltó   emberek.   Hadd   tanítson   a   könyv   minél   több apróságot (és felnőttet) arra, ami egész életükben érték marad: emberségre, szeretetre, boldogságra!”
About the book Read into Reviews Prides How to order Offers Upcoming Home page Next page
Prides
Prides
Contact